Ventilationsrengöring

Hejsan, i alla hus finns det ventilation, och det är viktigt att den fungerar som den ska. Vi fick nyligen hjälp med ventilationsrengöring i vårt bostadshus här i Göteborg, och jag ska i korthet förklara för er läsare hur allt fungerar! Det finns olika typer av ventilationssystem, men många har sina fördelar och nackdelar. Så det viktigaste är att man som läsare gör ett val baserat på sin egen situation och situationen runtomkring.

Så för att starta, finns det två typer av ventilationssystem som används i Sverige idag: våtrumsventilation och mekanisk ventilation genom kanaler. Vad gäller våtrumsventilation så fungerar den närmast på samma sätt som det motsatta är fallet; dock finns det flera olika systemtyper inom denna kategori, och de beroende på storleken och behovet av ventilationen i just ditt hus.

Mekanisk ventilation genom kanaler fungerar på lite olika sätt, men i grunden sker en rengöring av fläktarna samtidigt som man arbetar med att kontrollera funktionen på ventilationskanalerna. Hela processen tar ungefär 4-5 timmar och man får i princip alltid bra resultat efter dessa ventilationsrengöringar. Om man tänker sig att det vanligast är problem med ventilation i kök så kan man förstå att detta är ganska viktigt att göra rent kanalerna.

Avslutningsvis så kan man också använda sig av ett annat system, som förmodligen förekommer i större villor eller industribyggnader. Det handlar då om en kombination mellan luftrenare och ventilation – och det innebär istället att ventilation fungerar som i de tidigare nämnda fallen, men sedan sker rengöring genom filtrering av den inkommande friska luften. Hur som helst så är det viktigaste att du gör ett bra val och anpassar ventilationen till din situation, och försöker hitta en lösning som passar dig bäst!

Tack för att ni tog er tid till att läsa detta, jag hoppas att det varit intressant! 🙂