Olika slags samtalsterapi

Det finns olika slags samtalsterapi. Vissa inriktningar är kognitiv beteendeterapi, interpersonell terapi och analytisk terapi. Dessa olika inriktningar har alla sina egna teorier och metoder för att hjälpa patienterna. Det är viktigt att du väljer rätt inriktning för din situation. Kognitiv beteendeterapi innefattar en hel del forskning och använder sig av abstrakta koncept. Metoderna i denna terapi syftar till att hjälpa patienterna att förstå och ändra sina tankar och beteenden. Interpersonell terapi innefattar också en hel del forskning, men fokuserar på hur patientens relationer påverkar deras psykiska tillstånd. Terapeuten kommer att arbeta tillsammans med patienten för att hjälpa dem att bättre förstå och hantera sina relationer. Analytisk terapi använder sig av psykoanalytiska koncept och metoder. Denna inriktning fokuserar på hur patientens tidigare erfarenheter och relationer påverkar deras nuvarande psykiska tillstånd. Terapeuten kommer att arbeta tillsammans med patienten för att hjälpa dem att bättre förstå och hantera sina tidigare erfarenheter. Det är viktigt att du väljer rätt inriktning av samtalsterapi för din situation.

Alla kan behöva någon att prata med och det är inte alls nödvändigt i alla lägen att göra det så avancerat. En medmänniska kan många gånger vara tillräckligt när man inte mår bra eller när man inte vet hur man ska komma ut en situation som man känner att man har blivit fastlåst i. Det är i alla fall en mycket bra idé att inte bara gå och grubbla på det själv. Kanske har du en vän eller familjemedlem som du litar på och som du vet lyssnar på dig, det kan vara till stor hjälp. Du kan kanske också ta kontakt med föreningar eller organisationer som sysslar med just detta. Det finns nog ingen skam i att be om hjälp när man behöver det! Du som bor i Köping eller Örebro kan vända dig till en mottagning, läs mer via länken ovanför.